Ordre del dia del Ple de les Corts del 26 d’octubre de 2016

0
400

D’acord amb els articles 55.1 i 65.1 del RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts, que s’iniciarà el pròxim dia 26 d’octubre, a les 10.30 h, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la garantia d’independència en l’actuació dels empleats públics de l’administració de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 36.643, BOC 118)

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la inclusió en els pressupostos generals de l’Estat d’una línia pressupostària per a finançar el transport metropolità de l’àrea de València, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 32.921, BOC 115)

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el projecte d’un tren de la costa que unesca Gandia amb Dénia i Dénia amb Alacant com un veritable tren de rodalia, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 31.689, BOC 109)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l’accessibilitat universal en matèria de patrimoni cultural valencià, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 36.710, BOC 118)

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la derogació del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’educació secundària obligatòria i de batxillerat, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 32.644, BOC 112)

6. Preguntes 612 (BOC 119), 586 (BOC 116), 589 (BOC 116), 543 (BOC 108), 572 (BOC 113), 582 (BOC 114), 597 (BOC 117), 611 (BOC 119), 234 (BOC 44), 78 (BOC 20), 606 (BOC 117), 555 (BOC 110), 602 (BOC 117), 470 (BOC 79), 576 (BOC 114)

7. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell sobre el Projecte Port Mediterrani, que formula el diputat Alfredo Castelló Sáez, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 37.109, BOC 119)

8. Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural sobre les mesures que du a terme la conselleria en la prevenció i la restauració dels danys mediambientals en les plantes de valoració de residus de construcció i demolició que acumulen residus i incompleixen reiteradament les condicions de l’autorització ambiental integrada, que formula el diputat Domingo Rojo Sánchez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 32.726, BOC 110)

9. Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell per a atallar els alts índexs ja endèmics d’economia submergida en diversos sectors del nostre territori, que formula el diputat Antonio Estañ García, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 34.022, BOC 113)

10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris

11. Compareixença de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a explicar la situació dels desnonaments a la Comunitat Valenciana, i les mesures adoptades pel Consell per a evitar-los, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 37.332)

12. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar la denúncia presentada per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, davant de la Fiscalia, per factures presumptament irregulars detectades en el Consorci Hospital Provincial de Castelló, sol·licitada a petició pròpia (RE número 37.340)

Palau de les Corts
València, 20 d’octubre de 2016

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Esta noticia también está disponible en: Castellano

DEIXAR UN COMENTARI

Escribe tu comentario
Please enter your name here