València, 20 de gener de 2017 – El Ple de Les Corts tornarà a reunir-se els dies 25 i 26 de gener, amb el següent ordre del dia:

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 55.1 i 65.1 de l’RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts, que s’iniciarà el pròxim dia 25 de gener, a les 10.30 h, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional.

2. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana (BOC 143)

3. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports sobre la Proposició de llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas) a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (BOC 143)

4. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (BOC 144)

5. Preguntes 697 (BOC 145), 675 (BOC 145), 683 (BOC 145), 702 (BOC 145), 632 (BOC 124), 633 (BOC 124), 665 (BOC 143), 708 (BOC 145), 669 (BOC 143), 692 (BOC 145), 703 (BOC 145), 696 (BOC 145), 577 (BOC 114), 621 (BOC 124), 646 (BOC 131)

6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria per a la designació d’alts càrrecs en l’àrea competencial de serveis socials, que formula la diputada Maria José Catalá Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 44.449, BOC 145)

7. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que ha posat en funcionament per a reestructurar el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana, que formula el diputat David de Miguel Martínez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 45.825, BOC 145)

8. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de formació del valencià en cossos de policia i de seguretat que treballen a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Cristina Cabedo Laborda, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 45.848, BOC 145)

9. Compareixença del president del Consell per a informar i realitzar una valoració sobre les qüestions tractades en la Conferència de Presidents, sol·licitada a petició pròpia (RE número 46.275)

10. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual es crea l’Agència Valenciana de la Innovació.

11. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

Palau de les Corts
València, 17 de gener de 2017

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Esta noticia también está disponible en: Castellano

DEIXAR UN COMENTARI

Escribe tu comentario
Please enter your name here